Общи условия за ползване

Условия за ползване

Общи условия за ползване на shop.gerynikol.com


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ДРУЖЕСТВОТО означава Финанс груп 2013 ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,бул. Братя Бъкстон 33, вх.А, офис 5, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202813848, телефон за контакт 0882 663 637 имейл: shop@gerynikol.com

САЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта намиращ се на интернет адрес shop.gerynikol.com

КЛИЕНТ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛ означава лице, използващо функционалностите на сайта shop.gerynikol.com

СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от Дружеството стока.

 

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

 II. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Сайтът дава възможност на ползвателите да разглеждат стоките предлагани в него, напълно свободно, без да е необходима регистрация.

Регистрация на профил е необходима при използване на определени функционалности от сайта -поръчка на стоки, създаване на списък с любими продукти и др. Регистрацията е абсолютно доброволна и безплатна.

Профил се регистрира след попълване на регистрационна форма, в която се посочват валидни данни, необходими за доставянето на поръчана стока и/или издаването на фактура. Изисква се полетата отбелязани със звездичка да бъдат задължително попълнени. В случай на промяна в данните, ползвателят се задължава своевременно да ги актуализира.

С попълване на данните и натискане на бутона "Регистрирай се", ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят получава имейл за потвърждение. С потвърждаването на профила се счита, че между ползвателя и Дружеството възникват договорни отношения.

III. АРТИКУЛИ/СТОКИ


Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Количката на Ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина.
В профила на всяка стока са описани нейните характеристики, цена, информация за доставка и рекламации

Цените на стоките в сайта са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява ползвателите за това. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси. В цената на стоките НЕ е включена цена за доставка, която е посочена отделно.

IV. ПОРЪЧКИ В САЙТА

Поръчки могат да правят само регистрирани ползватели, приели общите условия. За целта е необходимо клиентът да попълни формата за поръчка.

Поръчките и запитванията от страна на клиенти се обработват от операторите на shop.gerynikol.comв рамките на работното време, описано в секция „Контакти”.

Дружеството има право да не изпълни част или цялата поръчка по свое усмотрение, поради изчерпване на складовата наличност на продуктите или промяна на цената. Дружеството се задължава да уведоми за това клиента чрез имейл или по телефона. 


V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Количката възможности за доставка и плащане. Възможностите са: плащане чрез наложен платеж в брой, при получаване на стоката; плащане с кредитна или дебитна карта през системата на Борика.

 Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.


VI. НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА


Доставки на стоки закупени от сайта се извършват с куриерска фирма Еконт само на територията на Република България.

Поръчки направени до 15ч. се обработват през същия работен ден. Поръчки направени след 15ч. се обработват през следващия работен ден. Поръчки направени в почивни или празнични дни се обработват на следващия работен ден.

Сроковете за доставка са до 3-5 работни дни от приемане на поръчката.

 

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИИ

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента. Евентуални повреди и/или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Дружеството.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП клиентът има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.

Задължително условие е върната стока да е с добър търговски вид, с всички налични етикети,неповредена опаковка, да е придружена с всички съпътстващи я документи – фактура и документ за доставка.

За да бъде приета върната стока е необходимо клиентът да изпрати имейл на shop@gerynikol.com ,посочвайки номер на поръчка, номер на артикул, банкова сметка (IBAN) и титуляр на сметката и да я изпрати заедно с продуктите.

Клиентът се задължава да изпрати артикулите на ДРУЖЕСТВОТО по куриер, като разходите по транспорта остават за негова сметка. В случай, че клиентът върне стоката без да заплати тези разходи, то те ще бъдат удържани от сумата, която клиентът е платил по договора и която Дружеството трябва да му възстанови.

Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул, а упражнява право на отказ по отношение само на един продукт и връща само него, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила.

Дружеството се задължава да възстанови в пълен размер заплатената от потребителя сума за закупените артикули в срок от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения от разстояние договор.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството гарантира на своите ползватели/клиенти конфиденциалността на предоставената от клиентите/ползвателите на сайта информация и лични данни.

Личните данни на клиента ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в договора (приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин). Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени изискват и събират такава информация. Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Клиентът, абониран за информационния бюлетин, може да прекрати абонамента си по всяко време чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.


IX. ДРУГИ

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.